Mijn kind kan hier nog echt spelen in het groen. - Mama Marleen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat moet ik doen als mijn kind(eren) ziek is (zijn)?

Verwittig de school zo snel mogelijk! Bel ’s morgens naar het onthaal om te laten weten dat je kind afwezig zal zijn.

Als je kind minder dan drie opeenvolgende dagen ziek is mag je zelf een briefje schrijven. Je mag maximaal vier keer zelf zo’n briefje schrijven. Vanaf de vijfde keer moet je een medisch attest binnenbrengen.

Is je kind meer dan drie opeenvolgende dagen ziek? Dan moet je altijd een medisch attest binnenbrengen op school.

 

Is er voor- en naschoolse opvang?

Vanaf 8u is er gratis voorschoolse opvang op school. Tot 16u is er gratis naschoolse opvang op school door de leerkrachten voor kinderen die voor 16u worden opgehaald op school.

Hier vind je meer informatie.

 

Eten en drinken

Wat mag mijn kind als tien/vieruurtje meenemen?

Je kind kan tijdens de voormiddagpauze een stuk fruit of groentje eten. Geef dit gebruiksklaar mee: gewassen en geschild in een goed sluitend doosje. In de namiddag kan je kind fruit, groente, of een koek eten. Gelieve koekjes alleen in een doosje, zonder andere verpakking mee te geven. Snoep of zoute snacks zijn niet welkom op onze school.

Dranken zijn beschikbaar tegen betaling. Gelieve enkel (pet)flesjes met water mee te geven. De verpakking moet mee naar huis worden genomen. Zo voorkomen we afval… en ongelukjes in de schooltas.

Is er een warme maaltijd voorzien voor mijn kind(eren)?

Nee. Onze school biedt geen warme maaltijden aan.

Kleuterschool

Hoeveel dagen moet mijn kleuter aanwezig zijn om over te gaan naar het lager onderwijs?

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 250 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt dat 290 halve dagen.

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

•    Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
•    Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn.

Wanneer mag mijn kleuter instappen ?

Mogen de instappertjes slapen in de namiddag?

Ja. De kleinste kleuters kunnen in de namiddag een dutje doen in de school. We hebben een slapersklasje voor de allerkleinsten. We rekenen hiervoor een onkostenvergoeding aan van 1 euro voor de periode tot 16u.

Mogen de instappertjes met een pamper naar school komen?

Nee. We verwachten dat de kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Behalve bij een medische reden verwachten wij dat je kleuter zonder luier of pamperbroekje naar school komt.

Gelieve ons bij de start van het schooljaar in te lichten hoe ver de zindelijkheidstraining van je kleuter staat. Als je kleuter na twee weken school nog niet zindelijk is nodigen we je uit voor een gesprek. We bekijken dan samen de verdere stappen om de zindelijkheidstraining in de klas én thuis te verbeteren.

Gelieve voldoende reservekledij te voorzien als je kleuter nog niet volledig zindelijk is.

Organisatie

Hoe verloopt de communicatie met de ouders?

Wij kiezen voor een intense samenwerking met de ouders. We zijn immers partners in de opvoeding van je kind. Daarom organiseren we aan het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan kennismaken met de leerkracht van je kind en de werking in de klas. Daarnaast organiseren we ook geregeld individuele oudercontacten.

Heb je vragen, zorgen of opmerkingen? Je kan steeds een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Doe dat via het heen- en weermapje of in gesprek met de leerkracht.

Heen -en weermapje: in dit mapje kan je schriftelijke mededelingen doen aan de leerkracht van je kind. Wijzigingen over vaste gewoonten (bijvoorbeeld als een kind ’s middags uitzonderlijk thuis gaat eten) meld je best in dit schriftje. We duiden met een klem aan of er een nieuw berichtje in het mapje zit. Zo raken briefjes niet verloren.

 

Hoe kan ik een leerkracht van de school bereiken?

Op deze pagina vind je de contactgegevens van de leerkrachten. Je kan de leerkrachten ook steeds aanspreken bij het ophalen van je kind.