Mijn kind kan hier nog echt spelen in het groen. - Mama Marleen

Zorg

Wij besteden veel aandacht aan het welzijn van onze kinderen. Daarom hebben we naast ons eigen zorgteam ook een vlotte samenwerking met het CLB.

Zorgteam

Joyce De Bruyn – Zorgcoƶrdinator

Camille Rondelez – Ondersteuning Zorg

CLB

Vrij Centrum voor LeerlingBegeleiding

Vijfhoek 7

2800 Mechelen

015/ 41 89 11 – 015/ 41 89 13 (fax)mechelen@clb-net.be

Afgevaardigden  

Mw. Carin Slaets = psycho-pedagogisch consulent

Lieve Vrijs = maatschappelijk werker

Ann Popelier = arts

Karine Moens = paramedisch werker, contactpersoon Mijlstraaten Beut

Anneleen Steensels = maatschappelijk werker, contactpersoon Stationsstraat

Wat doet het CLB?

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

– het leren en studeren
– de onderwijsloopbaan
– de preventieve gezondheidszorg
– het psychische en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

– de begeleiding van leerlingen die spijbelen;

– collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

De begeleiding helpt de kinderen bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school, met speciale aandacht voor de aanpassingsproblematiek en het deelnemen aan het lesgebeuren.

Zij bespreken vorderingen op studiegebied en werken mee aan eventuele remediƫring en helpen bij de overgang van lager- naar secundair onderwijs.

Elk kind heeft recht op deze leerlingenbegeleiding, maar de ouders kunnen deze begeleiding weigeren. De weigering moet schriftelijk meegedeeld worden aan de directie van de school.